BARK

Velkommen til Barnas Røde Kors (BARK)

Hva er Barnas Røde Kors?


Barnas Røde Kors er en møteplass med aktiviteter for barn mellom 6 og 13 år. Aktiviteten drives av frivillige som har mye glede av å være sammen med barn.

Barnas Røde Kors skal være et trygt sted med trygge voksne. Et sted hvor barna kan komme og leke, være seg selv og fri. I BARK legges det til rette for gode mestringsopplevelser, nye vennskap og utvikling av sosialt nettverk.VIL DU BIDRA TIL AT BARN RUNDT DEG FÅR EN TRYGG OG GOD OPPVEKST?

Som frivillig i Barnas Røde Kors bidrar du til at barn får gode opplevelser og nye venner. Barnas Røde Kors er en trygg arena og et godt sted å være for barn i barneskolealder, der relasjoner skapes og vennskap knyttes. Aktivitetene varierer fra friluftsliv og førstehjelp til ulike innendørsaktiviteter.

Du vil få spennende utfordringer, gode opplevelser og møte mange fantastiske barn. Du trenger ingen forkunnskaper og blir tilbudt kurs slik at du skal føle deg trygg i rollen som frivillig i BARK.

Meld din interesse som frivillig i BARK på

www.mittrodekors.no

Ler mer om BARK på www.rodekors.no/bark


Du kan også nå oss på bark@fjellrk.no