Nye aktiviteter

Noen av Aktivitetene vi ønsker å starte

Samfundet er i konstant utvikling og det er Fjell Røde Kors også, vi ser på nye aktiviteter som vi mener det er behov for i området vårt. Alle nødvendige kurs og opplæring vil bli gitt.
Vi er avhengige av nye frivillige som har lyst å være med å utvikle oss, og våre aktiviteter. Spesielt trenger vi flere som har tid og lyst til å være aktivitetsledere.


Beredskapsvakt
Du forplikter deg kun til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet ved behov.
Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. Kravet for å bli beredskapsvakt er at du er medlem i Røde Kors, og gjennomført opplæring.
Blir du kaldt ut som beredskapsvakt kan du bistå med enkle og viktige oppgaver som: Enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet), informasjon i evakuerte områder, trafikkavvikling eller transportoppdrag. Du vil få en årlig opplæring iblant annet førstehjelp, beredskapsarbeid og psykososial støtte. Du kan dermed delta i innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.


BARK
I Barnas Røde Kors legger vi til rette for gode mestringsopplevelser. Barna får nye venner og utvikler sosiale nettverk. De fleste aktivitetene skjer utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.
Aktivitetene i Barnas Røde Kors har et stort spenn og varierer etter hvor i landet du bor. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar, er selv med på å påvirke hva de skal gjøre.
Tilbudet er for barn i alderen 6–13 år.

Forenklet politiattest kreves.


Har du andre forslag, eller ønsker å være med å drieve en aktivitet ta kontakt med oss!