Besøkstjenesten

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten inngår i Røde Kors' arbeid for inkludering og mangfold.

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Den organiseres gjennom besøkstjeneste til private hjem, institusjoner og felles sosiale møteplasser. Det utføres utallige en til en besøk i private hjem samt på institusjoner. Målgruppen utvides stadig og gir rom for flere bruksområder som tilstelninger på institusjoner, turer, utflukter, trimgrupper og andre åpne møteplasser. Rundt om i landet er besøksvenner til hjelp og støtte for ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere og tidligere psykiatriske pasienter. Besøkstjenesten ble grunnlagt i 1949 av daværende generalsekretær i Norges Røde Kors, Jens Meinich.   

 

Vi trenger flere besøksvenne i alle aldre og oppfordrer spesielt menn til å melde seg.

Har du lyst til å bidra til at andre får en bedre hverdag,

ta kontakt med oss på

epost: post@fjellrk.no


(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)


Besøkstjenesten i Fjell Røde Kors.

Besøkstjenesten i Fjell driver med litt forskjellige aktiviteter.


"UT PÅ TUR"

Her tar besøkstjenesten med seg beboerne på Bu og Service senteret med på tur. Er det fint vær blir turene lagt til nærområdet. Er det surt og kaldt ute blir det en liten tur innendørs, før sangbøkene kommer frem, sammen med litt å bite i og kaffe.

Aktiviteten varer ca.  1,5 time.


KAFFEKOS

En gang i måneden holder Besøkstjenesten kaffekos på Bu og Service senteret. Da blir det allsang, kaffe og noe å spise.

Den siste tirsdagen i måneden er det sangstund på Somatisk avdeling, også de får litt kaffe med noe godt til.


AKTIVITET PÅ KVEDNATUNET/ÅGOTNES


En gang i måneden er det også aktivitet her, med allsang og kaffekos.

Aktiviteten varer i ca. en time.