Besøkstjeneste 1 til 1

Besøkstjeneste 1 til 1


Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.


Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to  i uka.


Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter - eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.


For at vi skal kunne ha dette tilbudet trenger vi personer som ønsker å ta ekstra ansvar og lede dette.

Arbeidsoppgavene er å ta imot ønsker fra de som vil ha besøk, og de som ønsker å besøke noen, samt og komble disse sammne.


Vi ønsker å ha en liten gruppe med mennesker som ønsker å drive med denne koblingen. All opplæring vil bli gitt.


Så har du tid, og ønsker å didra med at flere ensomme kan få besøk ta kontakt med oss.