Sosial møteplass

Sosial Møteplass


Sosial møteplass er ett lavterskel tilbud for personer i nærområdet. Vi har åpent hus en søndag i måneden hvor alle kan komme innom for en kopp kaffe, og sosialt samvær. Det blir også servert litt å tygge på til kaffen.