Våketjeneste

Våketjeneste

Røde Kors mener at ingen skal måtte dø alene eller føle på ensomhet i sin aller siste del av livet. Formålet med Røde Kors Våketjeneste er å kunne tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. De frivillige i Røde Kors Våketjeneste gi en trygghet og støtte til den døende. De frivillige er ikke helsepersonell. De er ikke pårørende. De er frivillig i Røde Kors Våketjeneste og skal avlaste og støtte med oppgaver som ikke er av helsefaglig karakter – selv om våkeren kanskje har yrkesmessig erfaring fra Helsevesenet.
Typiske oppgaver:
- være til stede og nærværende
- berolige, samtale, lytte
- holde i hånda
- vise omsorg og skape ro
- avlaste, samtale og støtte de pårørende.